Meditatie

gibberish

Gibberish meditatie

Jibberish is afgeleid van de Verlichte Sufi Master, Jabbar. Met behulp van deze unieke en ongebruikelijke techniek van het spreken in Jibberish, werden velen van zijn leerlingen verlicht.
De essentie van deze eenvoudige maar krachtige techniek is de release en expressie van geblokkeerde, onderdrukte energieën aan de ene kant, en de mogelijkheid om dit te doen op een zeer ongebruikelijke manier door de dynamische methode van Jibberish die zeer bevrijdende is. Het ondersteunt de deelnemers verder te gaan dan hun gebruikelijke grenzen en dagelijkse conditioneringen van uiten waardoor men een staat voorbij het denken kan ervaren.

Als je je totaal en met absolute intensiteit in de Jibberish gooit word je meegenomen voorbij het denken en kan je weer de stilte ervaren, jouw Buddha – natuur.

No-mind – Osho meditatie therapie

De OSHO benadering over therapie is dat therapie nooit de uiteindelijke oplossing voor menselijke problemen kan bieden. Therapie is alleen maar “gereedschap” om een basis te leggen voor meditatie. Met dit begrip als basis heeft OSHO een aantal meditatieve therapieën ontwikkeld: No-mind, Born again en Mystic Rose.

Deze “Meditatie Intensives “geven de deelnemers de gelegenheid om spanningen en onderdrukte gevoelens, die hen beperken in de mogelijkheid om stil te zijn en getuige te zijn, te ontladen en op te lossen, zonder de noodzaak om de oorzaken te analyseren.

Deze methodes zijn uniek in hun eenvoud en effectiviteit. Er is minimale interactie tussen de deelnemers, en het is de energie in de groep die ervoor zorgt dat elk individu steeds dieper in zijn proces kan gaan. Er is geen “therapeut” nodig alleen een begeleider die het proces heeft doorleefd en die is opgeleid om het proces vorm te geven en te ondersteunen.

Mensen die hebben deelgenomen aan de No-Mind Meditatieve Therapie over de hele wereld melden dat ze zichzelf ervaren als meer open, kwetsbaar, en gecenterd daarna, en ze kunnen dieper ontspannen en stiller zijn tijdens hun meditatie.

“No-mind means intelligence.

Mind means gibberish, not intelligence.

And when I am asking you for gibberish,

I am simply asking you to throw out the mind

and all its activity so you remain behind – pure,

clean, transparent, perceptive.”

Osho – This, this a thousand time this

budha4

Introdukties in Osho® actieve meditaties in het Padma Centrum te Middelburg op donderdagavonden van 20:00 tot 21:00 uur. Je kan per avond deelnemen. Begeleiding: Satsavya – bijdrage per avond: 8 euro

In deze reeks lessen maakt u kennis met verschillende actieve meditatietechnieken ontworpen door de Mysticus Osho voor de mens van de 21 eeuw die leeft onder grote druk.Osho is een verlichte van deze tijd die inzag dat de methodes van Buddha, Zarathustra, Mahavir, Mohammed, Jezus niet echt meer aansluiten met deze hectische, zo snel ontwikkelende tijden. Hij verdiepte zich in de Westerse psychologie en sloeg een brug met de Oosterse eeuwenoude esoterische wijsheid en ontwierp oa nieuwe meditatietechnieken, aangepast aan de moderne mens, die leeft onder veel stress en voor wie het niet zo makkelijk is om stil te zitten. Deze meditatietechnieken hebben een actief deel waar je op verschillende manier spanningen, frustraties, opgehoopte angst, verdriet, booshied, kan van je afschudden, uitdansen, catharten, hummen om na totaal in actie te zijn gegaan, het makkelijker wordt om te zitten en gade te slaan en stilte en rust te ervaren, jouw centrum te ervaren.

voor demonstraties van de meditatietechnieken zie http://www.osho.com/Main.cfm?Area=Meditation&Language=English

Introduktieavonden Osho®actieve meditaties in het Padma Centrum Middelburg op woensdag Elke avond staat op zichzelf. Vrije inloop – Bijdrage: 12,50 euro. Waar: Padma – Verwerijstraat 51 – 4331 TB Middelburg – Begeleiding: Satsavya Mertens- Facilitator van Osho Actieve Meditaties.

Osho Nadabrama

Deze meditatie is gebaseerd op een oude Tibitaanse methode. met hummen en bewegingen van de handen creëren we een innerlijke balans, een harmonie tussen lichaam en geest. Eet niet tekort van te voren.

 Osho Kundalini

Na het lichaam toe te laten om zich helemaal los te schudden vanuit zijn roots, neemt de dans over waarna we in het stille gedeelte getuige zijn in diepe ontspanning.

Osho Nataraj 

Dansen als meditatie – Dans, dans, dans zo totaal, dat de danser verdwijnt in de dans – vergeet de danser, het centrum van het ego …..geef je over aan de dans en verdwijn in  de dans….

Informatie over de Dynamische Meditatie – Osho ® Dynamic meditation


Een wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de Osho Dynamische Meditatie op de menselijke hersenen.

Dr. Frederico Montecucco uit Italië voert sinds tien jaar een onderzoek uit naar de wetenschappelijke aspecten van de menselijke evolutie. Zijn eigen vijfentwintigjarige ervaring met meditatie heeft ertoe geleid dat zijn veld van onderzoek zich heeft gericht op de derde fase van de Dynamische meditatie, waar men, met de handen omhoog gestrekt, op en neer springt, op de platte voeten neerkomt en daarbij Hoe-Hoe roept.Kunt u uitleggen hoe u het ziet dat de Dynamische Meditatie inwerkt op de drie verschillende hersenen? De Dynamische Meditatie is één van de meest wetenschappelijke methodes om de drie delen van het lichaam – lichaam, denken en hart – te helen en te integreren, en ook de drie delen van de hersenen.


Het eerste deel van de meditatie, het
“vuur-ademen”, werkt op de reptiele hersenen, waardoor we in staat zijn los te komen van de controle van de hogere hersenen. Zo kunnen zich emoties en instincten manifesteren.

De tweede fase, de catharsis werkt op de zoogdier hersenen, waar geblokkeerde emoties schoongemaakt worden, en oude geestelijke herinneringen en trauma’s worden losgemaakt.

In de derde fase waar in de eerste chakra met springen en geluid wordt gehamerd, stuur je de energie naar een hoger deel van het lichaam, waardoor een diep gevoel van integratie wordt ervaren. Dan kun je een punt bereiken waar je zonder inspanning vijftien minuten lang kunt springen. Acupunctuur kent verscheidene energiepunten in de voetzolen, die zeer primair zijn. Via verschillende metingen kwamen we erachter dat door de voetzolen te belasten – zoals in de derde fase gebeurt – je de hersenen positief beïnvloedt. Vandaar het belang om plat op de voeten neer te komen, ook op de hiel.

En als je dan bij de vierde fase komt, plotseling stoppen en als bevroren blijven staan,verkeert het hele systeem al in een diepe eenheid en stroomt de energie vrij door het hele lichaam. Je bent niet langer gefragmenteerd, maar hebt een stromend lichaam. Dit verschaft een basis van waaruit je kunt gaan experimenteren met jezelf. Zoals Osho hierover zegt, zijn de andere fasen een voorbereiding. Vanaf dit punt kun je beginnen meditatie te ervaren.

De meeste Osho meditaties volgen deze opbouw. Zij zitten ongelofelijk wetenschappelijk in elkaar, dé inspiratie van een genie! Voor zover ik weet heeft zoiets nog niet eerder bestaan, geen enkel systeem dat zo door en door systematisch en wetenschappelijk is opgebouwd, zo compact in de tijd van één uur en zo hedendaags in zijn structuur.© The Osho Times

Osho Dynamic meditation – de 5 stadia

Dynamische Meditatie duurt één uur en bestaat uit vijf stadia. Het kan alleen worden gedaan, maar zal nog krachtiger zijn als het samen met anderen wordt gedaan. Het is een individuele ervaring, dus je moet geen acht slaan op anderen om je heen en je ogen steeds gesloten houden; gebruik bij voorkeur een blinddoek. Het is het beste een lege maag te hebben en losse, comfortabele kleding te dragen.


“Dit is een meditatie waarbij je voortdurend alert, bewust, aandachtig moet zijn, wat je ook doet. Wees een waarnemer. Verlies jezelf niet. Tijdens het ademen kun je dat vergeten. Je kunt je zo identificeren met het ademen dat je vergeet waar te nemen. Maar dan mis je waar het om gaat.

Adem zo snel je kunt, zo diep je kunt, gebruik je hele energie, maar blijf de waarnemer. Observeer wat er gebeurt, alsof je alleen maar toekijkt, alsof alles met iemand anders gebeurt, alsof alles in het lichaam gebeurt en het bewustzijn gecenterd is en toekijkt.”

“ Dit toekijken moet doorgaan in alle drie stadia. En als alles stopt en je bent totaal inactief, bevroren in het vierde stadium, bereikt dit bewustzijn een hoogtepunt.” Osho

eerste stadium: 10 minuten

Adem snel in en uit door je neus met de nadruk op de uitademing. Het lichaam zorgt wel voor de inademing. Laat de adem diep in je longen doordringen. Let erop dat je diep blijft ademhalen en doe dit zo snel mogelijk. Ga door tot je als het ware de ademhaling wordt. Geef de lichaamsbewegingen de ruimte, gebruik ze om nog meer energie op te wekken. Voel hoe je energie toeneemt; laat je intensiteit in deze eerste fase geen moment verslappen en houdt het tempo hoog.

Tweede stadium: 10 minuten

Ontplof! Gooi alles eruit wat naar buiten wil komen. Wordt helemaal wild. Schreeuw, lach, roep, huil, spring, schud, dans, trap, rol over de grond. Houdt niets in en blijf met je hele lichaam bewegen. Een beetje toneelspelen helpt vaak om erin te komen. Sta je denken niet toe tussenbeide te komen. Probeer zo totaal mogelijk met je lichaam mee te gaan.

Derde Stadium: 10 minuten

Spring met je armen omhoog op en neer en roep daarbij de mantra “Hoe, Hoe, Hoe”. Laat de klank zo diep mogelijk uit je buik komen. Telkens als je met je voetzolen op de grond komt, laat je de klank diep in je sekscentrum doordringen. Geef alles wat je hebt, put jezelf totaal uit.

Vierde Stadium: 15 miuten

STOP! Bevries ter plekke, in welke houding je ook staat. Verander niets aan je lichaamshouding. Als je hoest of beweegt vloeit de energie weg en heb je je voor niets ingespannen. Wees getuige van alles wat er met je gebeurt.

Bewustzijn en Ontspanning

Stap 1: Wees alert in de dag
Begin met je bewust te zijn tijdens dagelijkse, normale bezigheden en blijf ontspannen, terwijl je je gewone bezigheden doet.

Het is niet nodig gespannen te zijn. Waarom zou je gespannen zijn als je je vloer aan het schoonmaken bent? Waarom zou je gespannen zijn als je voedsel aan het bereiden bent? Er is geen enkel moment in het leven dat vereist dat je gespannen bent. Het is gewoon je onbewustheid en je ongeduld.

Ik heb nooit iets gevonden — en ik heb op alle mogelijke manieren, met alle mogelijke mensen geleefd. Ik heb me altijd afgevraagd: waarom zijn ze gespannen? Het schijnt dat spanning niets te maken heeft met iets buiten jou, maar met iets in jou. Naar buiten vind je altijd een excuus, want anders lijkt het zo stom om zonder reden gespannen te zijn. Alleen maar om het te rationaliseren vind je een of andere reden buiten jezelf, om uit te leggen waarom je gespannen bent.

Maar de spanning komt niet van buiten, maar komt door jouw verkeerde stijl van leven.

Stap 2: Aksepteer jezelf
Je leeft in kompetitie — dat zal spanning opleveren. Je bent voortdurend aan het vergelijken — wat spanning zal geven. Of je bent steeds aan het denken over het verleden of aan de toekomst, en je mist het heden, dat de enige werkelijkheid is — en dat veroorzaakt spanning.

Stap 3: Wees een Kunstenaar van Liefde
“Wat je ook doet, doe het met zoveel liefde, met zoveel zorg dat het kleinste ding in de wereld een kunstwerk wordt. Het zal je grote vreugde geven. En het zal een wereld creëren zonder kompetitie, zonder vergelijken; het zal alle mensen waardigheid geven. Het zal hun trots herstellen die door godsdiensten was vernietigd.
“Elke handeling die totaal wordt gedaan, wordt je gebed.”

Osho – the Golden Future

Voor vragen over meditatie of welk onderwerp ook ( opvoeding, werk en meditatie, relatie, onrust, rust, angst….)is er nu gratis toegang tot de Osho bibliotheek : zie http://www.osho.com/index.cfm?Language=Dutch

Introduktielessen en meditatiedagen Osho actieve meditaties – In deze introduktie reeks kan je kennismaken met o.a  Osho Kundalini, Natarj, Nadabrahma, Sufi-breathing, Gourishankar en Dynamic, Chakra-sounds, de lachmeditatie, Devavani, No-dimednsions. De meeste meditaties worden begeleid door muziek die verkrijgbaar is op CD. Na een kennismaking kan je zelf deze technieken thuis verder beoefenen. Je favoriete techniek gedurende 3 maanden beoefenen zorgt ervoor dat het oude, ingeslopen automatische in ons leven langzaam plaats maakt voor een frisse, sprankelende respons in het moment.

The Osho®meditations are registred trademarks of Osho International Foundation

%d bloggers like this: